Drakentanden bij Landfront Vlissingen

Landfront Vlissingen - Bij vlissingen was gedurende de WO2 een belangrijke positie en werd krachtig uitgebouwd als onderdeel van de Duitse verdedigingslinie Atlantikwall.

Om de vestiging te beschermen tegen aanvallen in de rug werd er aan de landzijde van de stad een verdedigingsgordel aangelegd. Dit zogeheten landfront bestond uit een kilometerslange tankgracht met daarachter tientallen kazematten voor mitrailleurs en antitankgeschut. De linie begon in het westen, in de duinen van Groot Valkenisse en liep over Koudekerke naar het kanaal door Walcheren. Aan de oostelijke zijde van het kanaal vervolgde het landfront zich een weg in de richting van Ritthem waar de linie in de Schorerpolder bij het fort Rammekens eindigde. Het grootste gedeelte van het landfront is behouden. Op de gedeelde foto’s zie je een gedeelte van de antitankversperring in de vorm van “drakentanden”.

 

tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite.

Text in English.

Landfront Vlissingen - Flushing was an important position during the Second World War and was strongly developed as part of the German defense line Atlantikwall.

To protect the site against attacks in the back, a defense belt was built on the land side of the city. This so-called landfront consisted of a kilometer-long tank ditch with behind it dozens of casemates for machine guns and anti-tank guns. The line began in the west, in the dunes of Groot Valkenisse and ran across Koudekerke to the canal through Walcheren. On the eastern side of the canal the country front continued its way in the direction of Ritthem, where the line in the Schorer polder ended at the fort Rammekens. The largest part of the country front has been retained. On the shared photos you see a part of the antitank barrier in the form of "dragon teeth".

 

text Jelte Poppe Photos Peter Martijn Heite.

Let op! deze locatie is niet helemaal exact! Als u de Vroonweg uitloopt komt u bij een fietspad terecht. Hier moet u rechts afslaan en volgen. Dan komt u de drakentanden zowel aan uw linker als rechterzijde tegen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pay attention! this location is not entirely exact! If you follow the Vroonweg you will come to a cycle path. Here you must turn right and follow. Then you come across the dragon teeth on both your left and right.


 »