Park Toorenvliedt

Middelburg - In het park Toorenvliedt liggende aan de Koudekerseweg staan een aantal bunkers. Een park met een rijke geschiedenis. Waaronder dat dit park deel uitmaakte van een hoofdkwartier van de Duitse bezetter.

Op de foto’s hoe het er inmiddels uitziet met Hoofdkwartier Park Toorenvliedt ruim 70 jaar na WO2. In het park staan her en der een flink aantal bunkers. Met dit grote hoofdkwartier is het ‘t meest intact gebleven divisiehoofdkwartier van de circa 35 divisiehoofdkwartieren die langs de gehele Europese Westkust lagen.

In 1944 zijn vanuit het hoofdkwartier grote groepen Duitse soldaten aangevoerd. Het was dan ook een belangrijk strategisch punt van de Atlantikwall. De groep bunkers bestond uit drie bomvrije commandobunkers, een communicatie bunker en drie woonbunkers. Het kasteel Ter Hooge wat een eindje uit het park ligt deed dienst als officiersmess en woning van de divisiecommandant. Vanuit dit kasteel werd berichtverkeer op Walcheren en elders verstuurd. Dit verkeer was grotendeels gecodeerd door de beroemde Enigma versleuteling. Ter Hooge maakt dan ook deel uit van het geheel.

Kortom het Toorenvliedtpark is een mooi park geworden en de bunkers zijn goed zichtbaar gebleven. Het is zeker de moeite waard om er een kijkje te gaan nemen. Als je bij de hoofdingang aankomt zie je op het pad de historie langs een denkbeeldige tijdlijn, het monument en alle informatie van deze bunkers en bijgebouwen.

Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite.


Text in English.

Middelburg - In the park Toorenvliedt lying on the Koudekerseweg there are a number of bunkers. A park with a rich history. Including that this park was part of a headquarters of the German occupiers.

On the pictures how it looks now with Headquarters Park Toorenvliedt more than 70 years after WW2. There are quite a few bunkers in the park here and there. With this large headquarters, it is the most intact division headquarters of the approximately 35 division headquarters along the entire European West coast.

In 1944 large groups of German soldiers were brought in from the headquarters. It was therefore an important strategic point of the Atlantic Wall. The group of bunkers consisted of three bombproof command bunkers, a communication bunker and three home bunkers. The castle Ter Hooge, which is a bit out of the park, served as officer's mess and residence of the division commander. Message traffic on Walcheren and elsewhere was sent from this castle. This traffic was largely encrypted by the famous Enigma encryption. Ter Hooge is therefore part of the whole.

In short, the Toorenvliedtpark has become a beautiful park and the bunkers have remained clearly visible. It is certainly worthwhile to take a look. When you arrive at the main entrance you will see the history along an imaginary timeline, the monument and all information of these bunkers and outbuildings.

Text Jelte Poppe Photos Peter Martijn Heite.

 


«   »