Bunker West-Souburg

West-Souburg - Op een verscholen plek aan het Vrijburgpad/Vrijburgstraat in West-Souburg, ligt een klein bos wat men hier het bunkerbos noemt.

Rond en over de oude bunkers ligt een klein mtb parcour. Hier hebben ooit 4 Flak-kanonnen (S.K.C/32) gestaan die dienst deden als luchtafweer geschut. De patronen die afgevuurd werden hadden een flink kaliber namelijk 10,5 centimeter.

Het complex is in 1944 flink gebombardeerd en 2 bunkers en dus 2 kanonnen zijn dan ook totaal verwoest. In het centrum van deze batterij staat een bunker wat dienst deed als manschapsbunker, communicatie en/of bevoorrading van de kanonnen. Ga eens kijken naar deze bijzondere bunkers die een fraai ontwerp hebben.

 

Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite.


Text in English.

West-Souburg - On a hidden spot at the Vrijburgpad / Vrijburgstraat in West-Souburg, lies a small forest which is called the bunker forest.

Around and over the old bunkers is a small mtb parcour. Once there were 4 Flak guns (S.K.C / 32) that served as anti-aircraft guns. The patterns that were fired had a good caliber of 10.5 centimeters.

The complex was bombed in 1944 and 2 bunkers and therefore 2 guns were totally destroyed. In the center of this battery is a bunker that served as a manning bunker, communication and / or provisioning of the guns. Take a look at these special bunkers that have a beautiful design.


«   »