Huisbunker in Nieuw Abeele

Nieuwe Abeele-  Nieuwe-Abeele vormde het schakelpunt van het westelijk deel van het Landfront met het Kanaal door Walcheren.

Deze bunker van het type "621 Gruppenstand"  was uitgerust met een telefooncentrale waarmee contact mogelijk was met de verschillende bunkers langst de tankgracht van het landfront Vlissingen.
Ook was er een radio-installatie aanwezig zodat over grotere afstanden met andere commandoposten gecommuniceerd kon worden. Deze bunker was gecamoufleerd als woonhuis om niet op te vallen in de bestaande bebouwing.
Compleet met dak, geschilderde ramen, baksteenmotief en waterput.

Deze bunker is vrij te bezichtigen aan de Nieuwe Abeelseweg in kruising met Nieuwe Vlissingseweg. Zeker het bezoeken en bekijken waard!

 

Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite.


Text in English.

 

New Abeele Nieuwe-Abeele formed the switching point of the western part of the Landfront with the Kanaal by Walcheren.

This bunker of the type "621 Gruppenstand" was equipped with a telephone exchange allowing contact with the various bunkers longest the tank ditch of the country front Vlissingen.
There was also a radio installation so that communication with other command posts could be communicated over longer distances. This bunker was camouflaged as a house to not stand out in the existing buildings.
Complete with roof, painted windows, brick motif and well.

This bunker can be viewed at the Nieuwe Abeelseweg in crossing with Nieuwe Vlissingseweg. Definitely worth visiting and viewing!

 

Text Jelte Poppe Photos Peter Martijn Heite.

 


«   »