Mijndepot in Veere

Veere – Na een heerlijk dagje gewandeld te hebben we besloten om nog even langst het Mijnendepot te gaan in Veere. Dit is een gebouw waar onder andere mijnen opgeslagen lagen in de WOII.

Het gebouw staat net buiten Veere bij het sluizencomplex. Het gebouw bestaat uit twee lagen met een grote hal een grote kelder. Zoals u op de foto’s kunt zien liggen er achter het depot nog twee kleine bunkertjes. Deze bunkertjes horen officieel bij het depot.

De betonnen aanlegsteiger die u op de foto ziet is van het type ‘E constructie’. Dit soort type aanlegsteiger verder niet terug in Nederland. Dat maakt dit mijnendepot best bijzonder.

De betonnen aanlegsteiger gebruikte te Duitsers vooral om watervliegtuigen van het merk Fokker C-XIV-w te stationeren.

Uit bronnen van Traces of warr blijkt dat op 12 mei Veere werd aangevallen door enkele He-111 bommenwerpers. Één watervliegtuig werd hierbij volledig vernield. De andere raakte zwaar beschadigd.

Veere werd door de Duitsers gebruikt als steunpunt. Niet als hoofdbasis.

 

Afgelopen zomer 2017 heeft stichting Bunkerbehoud het mijnendepot één keer opengesteld voor publiek. Deze zijn niet te bezichtigen.

Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite.

Text in English.

 

Veere - After a wonderful day of hiking we decided to go to the Mine depot in Veere for the last time. This is a building where, among other things, mines were stored in the WWII.

The building is located just outside Veere at the lock complex. The building consists of two layers with a large hall and a large cellar. As you can see on the pictures there are two small bunks behind the depot. These bunker are officially in the depot.

The concrete jetty you see on the photo is of the type 'E construction'. This kind of type of jetty does not return in the Netherlands. That makes this mine depot quite special.

The concrete jetty used in Germany mainly to station seaplanes of the brand Fokker C-XIV-w.

From sources of Traces or warrants it appears that on 12 May Veere was attacked by some He-111 bombers. One seaplane was completely destroyed. The other was badly damaged.

Veere was used by the Germans as a support. Not as a main basis.

 

Last summer 2017 the Bunker Conservation Foundation opened the mine depot once to the public. These can not be viewed.

Text Jelte Poppe Photo's Peter Martijn Heite.


«   »