Landfront 2 Vlissingen

Landfront Vlissingen Deel 2 - Onderdeel van meerdere bunkers als verdediging van het front op Walcheren.

Op de getoonde foto's staan de Stutzpunkt bunkers waarvan er nog een aantal zijn bewaard gebleven. Deze bunker heeft nog enkele leuke kenmerken zoals de plaats waar het kanon gestaan zou hebben. De bevestigingspunten waarmee het kanon geborgd stond in deze bunker, zijn ook bewaard gebleven en ook zie je de werkplek rond het kanon wat een verhoogd gedeelte van de vloer is. Ook de traptreden in de buitenmuur en de handvatten om de trap te beklimmen zijn ook nog in takt.  Deze trap liep naar het machinegeweernest aan de buitenzijde van deze bunker. Alle bunkers van het landfront waar we het nog over gaan hebben liggen langs een leuke route de bekende Bunkerroute. 

Naast deze bunkers loopt een antitankgracht. (zie foto rechtsonder). Deze gracht voorkwam dat de geallieerden het eiland Walcheren binnendrongen. 

 

Dit is deel 2 van het Landfront. Voor deel 1 zie: Drakentanden bij Landfront Vlissingen

Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite.

 


Text in English

Landfront Vlissingen Part 2 - Part of several bunkers as defense of the front at Walcheren.

On the photos shown are the Stutzpunkt bunkers of which a number have been preserved. This bunker has some nice features such as the place where the cannon would have been.

The fixing points with which the gun was secured in this bunker, have also been preserved and you can also see the workplace around the cannon, which is a raised part of the floor.

Also the stairs in the outside wall and the handles to climb the stairs are also in tact. This staircase ran to the machine gun nest on the outside of this bunker.

All bunkers of the country front that we are talking about are along a nice route the famous Bunker route.

An anti-tank ditch runs alongside these bunkers. (see photo below right). This canal prevented the Allies from entering the island of Walcheren.

 

This is part 2 of the Landfront. For part 1 see: Drakentanden bij Landfront Vlissingen

Text Jelte Poppe Photo's Peter MArtijn Heite.


«   »