Bezoek Bunkermuseum Zoutelande

Zoutelande - Het Bunkermuseum Zoutelande vertelt het verhaal van de Duitse kustverdediging in Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog (Atlantikwall). Daarnaast is er veel aandacht voor de geallieerde landingen tijdens de Slag om de Schelde in november 1944.

 

Het Bunkermuseum Zoutelande is gevestigd in twee bunkers die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel waren van Stützpunkt Lohengrin. Het museum werd officieel geopend op 21 juni 2002. In een van de bunkers kunnen de bezoekers zien en voelen hoe Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden en werkten, in de andere bunker wordt informatie gegeven over de bevrijding van Walcheren.

Bunker 1 is een manschappenbunker van het type 502 voor 20 man. Deze bunker is een gestandaardiseerd ontwerp met als officiële benaming Regelbau 502 Doppelgruppenunterstand (standaardbunker 502 met een dubbele capaciteit). De wanden en het dak zijn gemaakt van twee meter dik gewapend beton, waardoor de bunker bomvrij is.

Bunker 2 is een artilleriewaarnemingspost van het type 143 met een gepantserde koepel voor een periscoop (Artillerie-Beobachtungsstand mit kleinem Artilleriebeobachtungsturm). De bunker heeft een 20 ton zware pantserstalen waarnemingskoepel, die in het dak geïntegreerd is. Met deze periscoop kon het omliggende gebied geobserveerd worden. Bij een geallieerde invasie konden de coördinaten van de vijandelijke troepen berekend worden in de rekenruimte en per radio of telefoon worden doorgegeven aan de batterijen in het achterland.

Een belangrijk onderdeel van de Atlantikwall was de artillerie, waarmee een eventuele geallieerde landingsvloot op zee en op het strand uitgeschakeld kon worden. De doelen op zee werden beschoten door kustbatterijen die in de duinen waren opgesteld. Voertuigen die daadwerkelijk op de kust zouden landen, konden door batterijen veldgeschut onder vuur genomen worden. Deze batterijen stonden achter de duinen op het platteland, onder meer bij Westkapelle, Zoutelande, Koudekerke, Buttinge en Vlissingen.

Omdat deze batterijen geen direct zicht op het strand hadden, werden in de duinen en op de dijken waarnemingsposten ingericht. Ook in Zoutelande waren twee van deze observatiebunkers ingericht op de hoge duinen ten zuiden van het dorp. Hier had men niet alleen een uitstekend panoramisch uitzicht over de monding van de Westerschelde en de stranden, maar ook over het gehele eiland Walcheren.
Zoutelande werd verdedigd door twee steunpunten die genoemd waren naar de opera’s Meistersinger en Lohengrin van de componist Richard Wagner. Deze steunpunten omvatten meer dan 100 bunkers.

 

 

Dit artikel is gemaakt door Peter Martijn Heite Bauwens en Jelte Poppe.

 

 

tekst©VVV Nederland

let op: Wij hebben toestemming van Bunkerbehoud Zeeland om deze foto's te mogen publiceren!

Text in English.

Zoutelande - The Bunker Museum Zoutelande tells the story of the German coastal defense in Zeeland during the Second World War (Atlantikwall). In addition, much attention is paid to the allied landings during the Battle of the Scheldt in November 1944.

 

The Bunkermuseum Zoutelande is located in two bunkers that were part of Stützpunkt Lohengrin during the Second World War. The museum was officially opened on June 21, 2002. In one of the bunkers visitors can see and feel how German soldiers lived and worked during the Second World War, in the other bunker information is given about the liberation of Walcheren.

Bunker 1 is a men's bunker of type 502 for 20 men. This bunker is a standardized design with the official name Regelbau 502 Doppelgruppenunterstand (standard bunker 502 with double capacity). The walls and the roof are made of two meters thick reinforced concrete, making the bunker bombproof.

Bunker 2 is an artillery observation station of type 143 with an armored dome for a periscope (Artillerie-Beobachtungsstand mit kleinem Artilleriebeobachtungsturm). The bunker has a 20-ton armored steel observation dome, which is integrated into the roof. With this periscope the surrounding area could be observed. In the case of an allied invasion, the coordinates of the enemy troops could be calculated in the calculation room and transmitted by radio or telephone to the batteries in the hinterland.

An important part of the Atlantikwall was the artillery, with which an allied landing fleet at sea and on the beach could be shut down. The targets at sea were fired at by coastal batteries that were set up in the dunes. Vehicles that would actually land on the coast could be attacked by battery guns. These batteries were located behind the dunes in the countryside, including Westkapelle, Zoutelande, Koudekerke, Buttinge and Vlissingen.

Because these batteries did not have a direct view of the beach, observatories were set up in the dunes and on the dikes. Also in Zoutelande two of these observation bunkers were set up on the high dunes south of the village. There was not only an excellent panoramic view over the mouth of the Westerschelde and the beaches, but also over the entire island of Walcheren.
Zoutelande was defended by two support points that were named after the operas Meistersinger and Lohengrin by the composer Richard Wagner. These support points include more than 100 bunkers.

 

 

This article is made by Peter Martijn Heite Bauwens and Jelte Poppe

 

 

text © VVV Nederland

 

Bunkermuseum is te vinden in de omgeving van  Duinweg 36 te Zoutelande

 


«   »