Antitankmuur Ritthem

Ritthem - De Duitse bunker type 700 is (voor zover bekend) alleen op Walcheren gebouwd en waarschijnlijk de laatste van 5 die deel afmaakten van de voormalige Antlantikwall

 

Vandaag hebben we een kleine bunker bezocht die in de dijk is gebouwd. Waarschijnlijk was dit ook de ingang van de lange anti-tankmuur die vanaf Fort Rammekens richting het dorpje Nieuw en Sint Joosland ligt. Aan het eind van de Tankmuur zou er ook nog een gestaan hebben maar die is helaas verdwenen. Aan dit bunkertje is vrij weinig te zien alleen de haken van de camouflagenetten en waar het geschut heeft gestaan. 

 

Deze bunker is netjes onderhouden en is vrij te bezichtigen. Het Fort Rammekens ligt om de hoek en ook de kreken die door het dijkbombardement zijn ontstaan vormen deel uit van dit prachtige gebied.

 

Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite.

 

Text in English.

Ritthem - The German bunker type 700 is (as far as is known) only built on Walcheren and probably the last of 5 that part of the former Antlantikwall

 

Today we visited a small bunker that was built in the dike. Probably this was also the entrance to the long anti-tank wall from Fort Rammekens towards the village of New and Sint Joosland. At the end of the tank wall there would also have been one but unfortunately it has disappeared. There is very little to see on this bunker only the hooks of the camouflage nets and where the guns stood.

 

This bunker is well maintained and can be viewed freely. The Fort Rammekens is around the corner and also the creeks that have been created by the dike bombardment form part of this beautiful area.

 

Text Jelte Poppe Photos Peter Martijn Heite.

Dit item is gemaakt door: Jelte Poppe


«   »