Fort de Ruyter Ritthem

Ritthem - Aan de zeedijk van Vlissingen liggen de resten van Fort de Ruijter.

Dit fort werd in 1913 al ontworpen maar werd nooit voltooid. In de Tweede Wereldoorlog kregen de Duitser het idee om het te gaan gebruiken als Kustbatterij. Een luchtafweergeschut om vijandige vliegtuigen en of schepen te weren. De resten die er nog liggen zijn een boeiend stuk geschiedenis om te gaan bekijken. Menig kind heeft daar oorlogje gespeeld. 

 

In de periode 2002 / 2004 heeft Rijks Waterstaat het grootse gedeelte met zand bedekt. Voor die tijd waren er tientallen gangen en ruimtes te betreden. Dit alles omtrent de overlast die er plaatsvond. Gelukkig zijn de mooiste restanten nog te zien en kan je een beeld vormen van hoe het eruit heeft gezien.

 

Tekst Jelte Poppe. Foto's Peter Martijn Heite.

Text in English.

 

Ritthem - The remains of Fort de Ruijter lie on the seafront of Vlissingen.

This fort was already designed in 1913 but was never completed. In the Second World War the Germans got the idea to use it as a Coastal battery. An anti-aircraft gun to ward off enemy aircraft and or ships. The remains that still exist are a fascinating piece of history to go and see. Many a child has played a war there.

 

In the period 2002/2004 Rijks Waterstaat covered the largest part with sand. Before that time dozens of corridors and rooms were to be entered. All this about the inconvenience that took place there. Fortunately, the most beautiful remains can still be seen and you can form an image of what it looked like.

 

Text Jelte Poppe. Photos Peter Martijn Heite.


«   »