Bunkers stutzpunkt Friedrich Barbarossa Buttinge

Buttinge - In Buttinge aan de F.Barbarossaweg zijn nog 2 oude bunkers te vinden van het type 611 - Stp. Deze bunkers bevinden zich in het weiland. Deze bunkers zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

Deze twee bunkers vormen samen een onderdeel van landfront Vlissingen. Het zijn twee identieke bunkers van het type stp. 611. kazemat.  Je kan deze vanaf de weg Middelburgseweg zien liggen op prive grond met als orientatiepunt een grote windmolen. Om deze bunkers te mogen bekijken heb je toestemming nodig van de eigenaar. 

 

Wij mochten van de eigenaar een kijkje gaan nemen en hebben dan ook dit artikel geschreven.  de bunkers zijn in nette staat alsof ze gisteren zijn achtergelaten. Helaas is het binnen helemaal kaal en is er niks van tekst of dergelijke dingen te vinden. 

 

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Kippenboerderij Sturm. 

Tekst Jelte Poppe. Foto's Peter Martijn Heite.

Text in English.

Buttinge - In Buttinge on the F.Barbarossaweg you can still find 2 old bunkers of type 611 - Stp. These bunkers are located in the pasture. These bunkers are not accessible to visitors.

Together these two bunkers form part of the Vlissingen landfront. They are two identical bunkers of the type stp. 611. casemate. You can see this from the Middelburgseweg road on private land with a large windmill as orientation point. To view these bunkers you need permission from the owner.

 

We were allowed to take a look from the owner and have written this article. the bunkers are in good condition as if they were left yesterday. Unfortunately it is completely bald inside and there is nothing to find text or similar things.

 

This article has been made possible by Kippenboerderij Sturm.

Text Jelte Poppe. Photos Peter Martijn Heite.

 


«   »