Bezoek aan bunkers in Kleverskerke. Visit bunkers near Kleverskerke

Middelburg - Kleverskerke. Vandaag zijn wij op bezoek geweest in Kleverskerke een klein dorpje ten oosten van Middelburg. Met dit artikel gaan wij een andere draai geven aan de website door dit artikel in twee talen te publiceren namelijk in het Nederlands en in het Engels.

En nu weer tot de orde van ons bezoek.

In het dorpje Kleverskerke staan een aantal bunkers uit de Tweede wereldoorlog zogenaamd personeel bunkers en munitiebergplaatsen. Van deze eerste type bunkers zijn er nog twee gespaard gebleven.

De twee personeel bunkers staan op prive terrein en zijn dus niet toeganlijk voor publiek maar we mochten van de eigenaren een kijkje gaan nemen. De bunkers zijn opgetrokken uit betonnen bouwblokken (Formsteine) en niet zoals de meeste bunkers uit een stuk gegoten in gewapend beton. Het plafond van deze bunkers zijn vervaardigd uit smalle betonplaten rustende op stalen profielen. Ook zijn er delen opgemetseld denkende aan de schoorstenen en ventilatie kanalen.

In het dorpje zijn ook nog twee identieke munitiebergplaatsen van het type MG-53 waarvan we er een mochten bezoeken.

Deze twee bunkers zijn in zijn geheel uit een stuk gewapend beton. In deze bunker zie je nog hoe het plafond een gewelfde struktuur heeft ter bescherming en ook de typische verstevigde ingang.

Bij de eigenaar van de munitieopbergplaats liggen op het terrein ook nog losse bouwblokken (formsteine) die gebruikt zijn voor de persconeel bunkers. Hij gebruikt deze nu als omheining van een plantenborder. En naast deze plantenborder stond nog iets opmerkelijks en we herkende dit object als een zeemijn. Verder hebben wij de resten van verloren bunkers gevonden en ons werd verteld dat deze waren gesloopt in de tijd net na de oorlog. Helaas is dat met vele bunkers zo afgeopen. Hopelijk blijven de bunkers die nu nog bestaan gespaard en vertellen zij het verhaal van onze geschiedenis.

Het was weer een boeiende dag in Kleverskerke en wij, Peter en Jelte bedanken jullie voor de aandacht en graag tot de volgende keer.

 

Tekst Jelte Poppe Foto's Peter Martijn Heite

Text in English.

Middelburg - Kleverskerke. Today we visited Kleverskerke a small village east of Middelburg. With this article we will give another twist to the website by publishing this article in two languages, namely in Dutch and in English.

And now again to the order of our visit.

In the village of Kleverskerke, a number of bunkers from the Second World War are supposedly personnel bunkers and ammunition storage places. Of these first types of bunkers, two more have been spared.

The two staff bunkers are on private land and are therefore not accessible to the public but we were allowed to take a look of the owners. The bunkers are made of concrete building blocks (Formsteine) and not like most bunkers in one piece cast in reinforced concrete. The ceiling of these bunkers are made of narrow concrete slabs resting on steel profiles. There are also parts bricked up thinking of the chimneys and ventilation channels.

In the village there are also two identical ammunition storage places of type MG-53 from which we could visit one.

These two bunkers are entirely made of one piece of reinforced concrete. In this bunker you can still see how the ceiling has a vaulted structure for protection and also the typical reinforced entrance.

At the owner of the ammunition storage area there are also loose building blocks (formsteine) on the site that were used for the pressconcrete bunkers. He now uses it as a fence on a plant border. And next to this plant border was something remarkable and we recognized this object as a sea mine. Furthermore, we have found the remains of lost bunkers and we were told that these were demolished in time just after the war. Unfortunately, with many bunkers this has been completed. Hopefully the bunkers that still exist today will be spared and tell the story of our history.

It was another exciting day in Kleverskerke and we, Peter and Jelte, thank you for the attention and gladly until the next time.

 

Text Jelte Poppe Photos Peter Martijn Heite

 

BunkersaandeOudeKleverskerkeweg0.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg4.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg3.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg13.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg11.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg14.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg23.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg21.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg25.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg26.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg27.jpg
BunkersaandeOudeKleverskerkeweg28.jpg

«   »