Bunker type 623 met zendmast in Biggekerke

Naar aanleiding van ons laatste artikel hebben wij de smaak te pakken en vonden wij het wel grappig om er nog een artikel uit te gooien.


Biggekerke - Ditmaal hebben wij een bunker bezocht in de omgeving van Biggekerke, parallel aan de Rondweg Biggekerke. De bunker die bekeken hebben is van het type 623, waarmee de aangrenzende tankgracht werd beveiligd.

Bovenop deze bunker stonden van oorsprong twee zendmasten, waarvan er nu nog één boven op de bunker staat. De bunker maakt deel uit van het landfront Vlissingen. Het hele verdedigingssysteem bleek overigens waardeloos, want de geallieerden hebben in oktober 1944 op vier plaatsen de dijken gebombardeerd waardoor een groot deel van Walcheren onder water kwam te staan.


Wij zijn op de bunker geweest want we konden niet in de bunker komen. Eenmaal op de bunker vonden wij voetsporen die afgedrukt staan in het beton. Na onderzoek kwamen we er uit dat de voetsporen van Duitse soldaten waren. In de afdruk vonden we de afdrukken van de hielijzers van het schoeisel die de Duiters in de WOII droegen. Ook stond er in het beton onder de mast P14VLI 1987-03-10 gegraveerd. Hiervan blijkt de afkomst van VERON te zijn die toen der tijd de bunker in bezit hadden als clublokaal en als amateurzend apparatuur.


De bunker staat afgelegen in bosjes maar is in wijde omtrekken te herkennen aan de hoge zendmast die op de bunker staatl De bunker is afgesloten maar men kan er wel bijkomen.

 

Tekst Jelte Poppe. Foto's Peter Martijn Heite.

Text in English

Following our latest article (see https://www.wo2opwalcheren.nl/artikelen/296605_bezoek-aan-bunkers-in-kleverskerke-visit-bunkers-near-kleverskerke) we have the taste and we thought it was funny to throw out another article.


Biggekerke - This time we visited a bunker in the area of ​​Biggekerke, parallel to the Biggekerke ring road. The bunker that was viewed is of type 623, which secured the adjacent tank ditch.

On top of this bunker were originally two transmitter masts, of which there is still one on top of the bunker. The bunker is part of the landfront of Vlissingen. The entire defense system turned out to be worthless, because the Allies bombed the dykes in four places in October 1944, causing a large part of Walcheren to be flooded.


We have been on the bunker because we could not get into the bunker. Once on the bunker we found footprints that are printed in the concrete. After research, we realized that the footsteps of German soldiers were. In the print we found the prints of the heel irons of the footwear that the Germans wore in WWII. There was also engraved in the concrete under the mast P14VLI 1987-03-10. This shows the origin of VERON who at the time owned the bunker as a club room and as amateur equipment.


The bunker is secluded in bushes but can be recognized in wide outlines by the high transmitter mast on the bunker. The bunker is closed but one can recover.

 

Text Jelte Poppe. Photo's Peter Martijn Heite.


«   »