75 jarige slag om de schelde; herdenkingen op 26 oktober

Gepubliceerd op 4 november 2019 om 19:17

Walcheren - Dit jaar herdenken we op Walcheren de 75 jarige slag om de Schelde.

75 Jaar geleden werd Walcheren bevrijd door de Galieerden, door de landing bij Westkapelle en Uncle beach (Vlissingen). In het teken van de bevrijding waren er diverse herdenkingen op Walcheren. Zo werden er op Zaterdag 26 oktober drie herdenkingen gehouden. 'Sochtends begonnen we bij Sloedam. Hier werden enkele toespraken gehouden door o.a. de burgemeester van Middelburg. Daarna werden er diverse kransen gelegd voor de overleden soldaten.
Daarna reisden we af naar Vlissingen. In de Sint-jakobskerk werd ook een herdenking gehouden. Hier kwamen ook buitenlandse mensen aan het woord. Zo ook een Franse minister. Een vrouw uit Vlissingen die tijdens de slag haar broer verloor aan een gevecht, las een poëziegedicht voor. Daarna werden er weer diverse kransen gelegd. Ook waren er twee hoog bejaarde veteranen die onder daverend applaus een krans legde.
Na de herdenking in de Sint Jakobskerk, was er nog een herdenking op Uncle Beach (Oranjemolen Vlissingen). Hier werden wederom kransen gelegd. Daarna boodsten de commando's in opleiding de landing van 75 jaar geleden na. Dat ging als volgt: Ze kwamen in legerboten aan vanaf zee, om vervolgens aan wal te komen. Vanaf de wal bij Oranjemolen werd met "beschoten" door duitsers. Er werden diverse granaten gegooid. Vervolgens kwamen de commando's aan land om de bunker bij Uncle beach in te nemen. Een mooi schouwspel voor de toeschouwers.

Verder werden/worden op Walcheren nog diverse herdenkingen gehouden.

Onze redacteur Jelte heeft voor wfm96.nl een reportage gemaakt van deze dag. KLIK HIER OM HET TE BELUISTEREN

 


Text in English

Walcheren - This year we commemorate the 75-year battle of the Scheldt at Walcheren.

75 years ago, Walcheren was liberated by the Galieerden, by landing at Westkapelle and Uncle beach (Vlissingen). In the sign of the liberation there were various commemorations on Walcheren. For example, three commemorations were held on Saturday 26 October. "We started at Sloedam in the morning. A few speeches were given by, among others, the mayor of Middelburg. Then various wreaths were laid for the deceased soldiers.
Then we traveled to Vlissingen. A memorial was also held in the Sint-Jakobskerk. Foreign people also spoke here. A French minister, for example.

A woman from Vlissingen who lost her brother to a battle during the battle read a poetry poem. Then various wreaths were laid again. There were also two very elderly veterans who laid a wreath under thunderous applause.
After the memorial in the Sint Jakobskerk, there was another memorial on Uncle Beach (Oranjemolen Vlissingen). Wreaths were laid here again. Then the training commands offered the landing of 75 years ago. That went as follows: They arrived in army boats from the sea, and then came ashore. From the shore at Oranjemolen was "shot at" by Germans. Various grenades were thrown. Then the commands came ashore to take the bunker at Uncle beach

. A beautiful spectacle for the spectators.

Furthermore, various commemorations were / are being held at Walcheren.


«   »