gesponsorde website's

http://www.awprekwisieten.nl/

Webste van AWP rekwisieten. Een hobby die is uitgegroeid in verzamelen en uitlenen van spullen uit de WO2

https://wo2verzamelingwalcheren.weebly.com/

Arie van Sluijs al 47 jaar Militaria verzamelaar Wo2 over Zeeland/Walcheren